Gudstjänst

sö 26.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Att strunta i följer och konsekvenser brukar sällan föra med sig något bra. Hur blev det med vårt liv?

Helgdag: Domsöndagen
Texter: Första läsningen: Mal. 3:19-20, Andra läsningen: Hebr. 12:18-25, Evangelium: Matt. 25:31-46 (samma text som i första årgången)
Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Samuel Erikson
Kantor: Nils-Oscar Frantz
Andra : Bäckby-Värnum-Humla
Psalmer: 139 Vakna upp! en stämma bjuder
135 Upp, vakna, ni kristna alla
142 Herre, när din dag är inne
143 En dag skall Herrens skapardrömmar
164 Din spira, Jesus, sträckes ut
140 Ack saliga dag
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet; för utvecklandet av konfirmandarbetet i församlingsarbetet.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 22.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Ha gemenskap med Gud och lita på Honom
sö 22.10 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Sammankomst i bönehuset
sö 29.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Högmässa

På Guds uppdrag