Gudstjänst

sö 26.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Att strunta i följer och konsekvenser brukar sällan föra med sig något bra. Hur blev det med vårt liv?

Helgdag: Domsöndagen
Texter: Första läsningen: Mal. 3:19-20, Andra läsningen: Hebr. 12:18-25, Evangelium: Matt. 25:31-46 (samma text som i första årgången)
Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Samuel Erikson
Kantor: Nils-Oscar Frantz
Andra : Bäckby-Värnum-Humla

Psalmer:
Ingångspsalm: 139 Vakna upp! en stämma bjuder
Graduale: 135 Upp, vakna, ni kristna alla
Predikopsalm: 161:1,6 Om blott Jesus vår Herre
Efter predikan: 510 Herrens nåd är var morgon ny
Kollektpsalm: 143b En dag skall Herrens skapardrömmar
Avslutningspsalm: 140 Ack saliga dag
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet; för utvecklandet av konfirmandarbetet i församlingsarbetet.
Textläsare: Viveca Björk
-


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 22.7 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 22.7 kl. 18.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst