Hosianna! - kvällsmässa

fr 1.12 kl. 20.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Kvällsmässa med nattvard

Jan-Gustav Björk
Joanna Öhland
Daniel Gunell
Petter Eriksson
Ungdomskören


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 20.4 kl. 10.45

Esselunden

lö 21.4 kl. 19.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Musikfest

"Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud."