Hosianna! - kvällsmässa

fr 1.12 kl. 20.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Kvällsmässa med nattvard

Jan-Gustav Björk
Joanna Öhland
Daniel Gunell
Petter Eriksson
Ungdomskören


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 22.6 kl. 17.30

Esselunden

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst