Familjegudstjänst

sö 3.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Kom och sjung Hosianna

Helgdag: Första söndagen i advent
Texter: Epistel läsning: Upp. 3:20-22, Evangelium: Luk. 19:28-40
Tema: Din konung kommer i ödmjukhet
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit

Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Susanne Gunell
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Assistenter: Daniel Gunell, Mariann Häger
Andra : Dörrvärdar konfirmandgrupp
Textläsare: Linnea Nyman

Festprocession
Förebedjare

Musikgrupp: Musikverkstaden

Psalmer:
9 Gå, Sion, din konung att möta
13 Kristus kommer
1 Hosianna
835 Ett litet barn av Davids hus
940 Vi söker sanningen
"Vi får säga pappa" (omkväde)
"Adventstid kom till vårt ensamma hus"

Kollekt: För att förbättra barns ställning.
Finska Missionssällskapet r.f.

Övrig information:
Idag kl. 11.30: Vänfest i Achreniussalen.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
-kl 19: Musik i adventstid i kyrkan. Pedersöre MI:s dragspelsgrupp under ledning av Mia Willnäs framför andliga sånger och julens visor. Andakt Björk.
Må 4.12 kl. 14: Pensionärssångarna övar.
On 6.12 kl. 10: Självständighetsdagens gudstjänst i kyrkan, Granlund, Christina Heikkilä. Ida Pettersson, flöjt. Pensionärssångarna. Kransnedläggning efteråt.
To 7.12 kl. 10: Föräldra-barngruppernas julfest i församlingshemmet.
Fr 8.12 kl. 11.30: Skolgudstjänst i kyrkan.
Lö 9.12 kl. 19: Julkonsert med Qunoskören i kyrkan.
Sö 10.12 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
- ca kl. 11: Kyrklunch i församlingshemmet
- ca kl. 12: Julfest i församlingshemmet. Söndagsskolbarnen, Christina och Andrey Heikkilä medverkar.
-


Se också

to 19.7 kl. 9.30

Esse församlingshem Arken

Öppen lekpark

Öppen lekpark på torsdagsförmiddagarna under sommaren
fr 20.7 kl. 17.30

Esselunden

fr 20.7 kl. 20.00

Esse församlingshem Fyren

Ungdomssamling

Välkommen på ungdomssamling!