Familjegudstjänst

sö 3.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Kom och sjung Hosianna

Helgdag: Första söndagen i advent
Texter: Epistel läsning: Upp. 3:20-22, Evangelium: Luk. 19:28-40
Tema: Din konung kommer i ödmjukhet
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit

Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Susanne Gunell
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Assistenter: Daniel Gunell, Mariann Häger
Andra : Dörrvärdar konfirmandgrupp
Textläsare: Linnea Nyman

Festprocession
Förebedjare

Musikgrupp: Musikverkstaden

Psalmer:
9 Gå, Sion, din konung att möta
13 Kristus kommer
1 Hosianna
835 Ett litet barn av Davids hus
940 Vi söker sanningen
"Vi får säga pappa" (omkväde)
"Adventstid kom till vårt ensamma hus"

Kollekt: För att förbättra barns ställning.
Finska Missionssällskapet r.f.

Övrig information:
Idag kl. 11.30: Vänfest i Achreniussalen.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
-kl 19: Musik i adventstid i kyrkan. Pedersöre MI:s dragspelsgrupp under ledning av Mia Willnäs framför andliga sånger och julens visor. Andakt Björk.
Må 4.12 kl. 14: Pensionärssångarna övar.
On 6.12 kl. 10: Självständighetsdagens gudstjänst i kyrkan, Granlund, Christina Heikkilä. Ida Pettersson, flöjt. Pensionärssångarna. Kransnedläggning efteråt.
To 7.12 kl. 10: Föräldra-barngruppernas julfest i församlingshemmet.
Fr 8.12 kl. 11.30: Skolgudstjänst i kyrkan.
Lö 9.12 kl. 19: Julkonsert med Qunoskören i kyrkan.
Sö 10.12 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
- ca kl. 11: Kyrklunch i församlingshemmet
- ca kl. 12: Julfest i församlingshemmet. Söndagsskolbarnen, Christina och Andrey Heikkilä medverkar.
-


Se också

sö 23.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

18 söndagen efter pingst, tema: En kristen människas frihet
sö 23.9 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!

Kvällsmöte för alla åldrar

Välkommen till en kväll med gemenskap för alla åldrar!