Gudstjänst

on 6.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Tacksamhet för vår självständighet

Helgdag: Självständighetsdagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 96:1-9, Första läsningen: Pred. 9:13-18, Andra läsningen: Apg. 17:24-30, Evangelium: Joh. 8:31-36 eller Matt. 20:25-28
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Christina Heikkilä
Andra : Kyrkvärdar Överesse
Musikgrupp: Pensionärssångarna medverkar med sång
Ida Pettersson, tvärflöjt
Textläsare: Paula Ahlvik

Psalmer:
545:1-2 Konungars konung, din ära och makt
151 Välsinga oss (treenighetspsalm)
Svar: musik
549 Signa oss, Gud, och bevara
308 Den höga himlen och den vida jorden (predikopsalm)
547 Välsigna, Gud som makten sänder (kollekt)
546:1-2 Bevara, Gud, vårt fosterland (sjungs vid uppvaktningen)

Kollekt: För det andliga arbetet bland veteranerna, Kyrkostyrelsen


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 24.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!