Gudstjänst

on 6.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Tacksamhet för vår självständighet

Helgdag: Självständighetsdagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 96:1-9, Första läsningen: Pred. 9:13-18, Andra läsningen: Apg. 17:24-30, Evangelium: Joh. 8:31-36 eller Matt. 20:25-28
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Christina Heikkilä
Andra : Kyrkvärdar Överesse
Musikgrupp: Pensionärssångarna medverkar med sång
Ida Pettersson, tvärflöjt
Textläsare: Paula Ahlvik

Psalmer:
545:1-2 Konungars konung, din ära och makt
151 Välsinga oss (treenighetspsalm)
Svar: musik
549 Signa oss, Gud, och bevara
308 Den höga himlen och den vida jorden (predikopsalm)
547 Välsigna, Gud som makten sänder (kollekt)
546:1-2 Bevara, Gud, vårt fosterland (sjungs vid uppvaktningen)

Kollekt: För det andliga arbetet bland veteranerna, Kyrkostyrelsen


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 19.8 kl. 12.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Trettonde söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!