Gudstjänst

sö 10.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Vänta på det stora som skall ske

Helgdag: Andra söndagen i advent
Texter: Första läsningen: Jes. 44:6-8, Andra läsningen: Jak. 5:7-11, Evangelium: Luk. 17:20-24
Liturg: Albert Häggblom
Predikant: Albert Häggblom
Kantor: Nils-Oscar Frantz
Textläsare: Gunilla Eriksson
Kyrkvärdar konfirmandgrupp

Psalmer:
5:1-2 Nu må vi oss bereda
101 Kornet har sin vila
13 Kristus kommer, Davids son
11 När vintermörkret kring oss står (kollektpsalm)
10 Han kommer i sin kyrka

Kollekt: Slef:s hemlandsarbete


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 22.9 kl. 18.00

Ytteresse bönehus

Sångafton

Sångafton i Ytteresse bönehus
sö 23.9 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!