Kyrklunch

sö 10.12 kl. 11.00

Esse församlingshem Achreniussalen

-

Kyrklunch. Anmälan senast 1.12 till 040 3100 458, ring eller sms.

Efteråt julfest i Achreniussalen, program av söndagsskolbarnen och information om Dikoni i Viborg av Andrey och Christina Heikkilä.
Alla är varmt välkomna!


Arrangör

Esse församling

Se också

ti 25.9 kl. 9.30

Ytteresse bönehus

ti 25.9 kl. 17.00

Ytteresse bönehus

P.o.P.-klubben

PoP-klubben är en klubb för barn i åk 1-3.

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet