Högmässa

sö 17.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Tredje söndagen i advent
Texter: Första läsningen: 5 Mos. 18:15-19, Andra läsningen: Rom. 16:25-27, Evangelium: Joh. 1:19-27 eller Joh. 3:26-30
Tema: Bered väg för konungen
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Granvik Håkan
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Textläsare: Niclas Fagerholm
Andra : Kyrkvärdar konfirmandgrupp

Psalmer:
12 Jesus från Nasaret
Svar: tystnad
14 En man blev sänd (dagens psalm)
302:1-4 Välsignad Gud, som har sitt folk förlossat
9 Gå Sion din konung att möta (Kollektpsalm)
Kollekt: för att stöda församlingar och organisationer i arbetet bland missbrukare och deras närstående, KRAN r.f.

Övrig information:
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Sö 24.12 - julafton - kl. 12: Barnens julbön i kyrkan, Granlund, Susanne Gunell, barnkören, ungdomskören m.fl.
- kl. 14: Julbön i kyrkan, Granlund, Christina Heikkilä, sång av Axel Ahlvik.
Må 25.12 - juldagen - kl. 8: Julotta i kyrkan, Björk, Heikkilä, församlingskören.
ti 26.12 - annandag jul - kl. 12: Gudstjänst med de vackraste julsångerna i Bäckby skola, Björk, Britta Ahlvik. Sångprogram. Servering.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 30.9 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 30.9 kl. 19.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Sångstund

Välkommen