Julotta

må 25.12 kl. 08.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Dagen när himlen kom till jorden

Helgdag: Julmorgonen
Texter: Första läsningen: Jes. 9:2-7, Andra läsningen: Rom. 1:2-4, Evangelium: Luk. 2:1-20
Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Christina Heikkilä
Andra : Kyrkvärdar Ytteresse övre
Musikgrupp: Församlingskören
-
Psalmer: Ingångspsalm: 27 Var hälsad, sköna morgonstund
Lovpsalm: 22: 11-15 O, konungarnas konung du! (Av himlens höjd jag kommer är)
Svarsmusik: 838 Det folk som vandrar i mörkret
Dagens ps: 25 Dagen är kommen!
Kollektps: 840 Sjung ut i hela världen
Slutps: 30: 6 Ännu löftets stjärna brinner
Kollekt: Martyrkyrkans vänner
-
Textläsare: Jonas Forsblom


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 24.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!