Julotta

må 25.12 kl. 08.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Dagen när himlen kom till jorden

Helgdag: Julmorgonen
Texter: Första läsningen: Jes. 9:2-7, Andra läsningen: Rom. 1:2-4, Evangelium: Luk. 2:1-20
Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Christina Heikkilä
Andra : Kyrkvärdar Ytteresse övre
Musikgrupp: Församlingskören
-
Psalmer: Ingångspsalm: 27 Var hälsad, sköna morgonstund
Lovpsalm: 22: 11-15 O, konungarnas konung du! (Av himlens höjd jag kommer är)
Svarsmusik: 838 Det folk som vandrar i mörkret
Dagens ps: 25 Dagen är kommen!
Kollektps: 840 Sjung ut i hela världen
Slutps: 30: 6 Ännu löftets stjärna brinner
Kollekt: Martyrkyrkans vänner
-
Textläsare: Jonas Forsblom


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 19.8 kl. 12.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Trettonde söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!