Högmässa

lö 6.1 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Livet styrs inte av stjärnorna eller ödet.

Helgdag: Trettondagen (Epifania)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 72:1-3, 8-12, Första läsningen Mika 4:1-4, Andra läsningen: 1 Tim. 3:16, Evangelium: Matt. 2:1-12
Tema: Jesus, världens ljus
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Sundelin Sune
Kyrkvärdar konfirmandgrupp

Sång av Sara Ray

Psalmer:
23 Hell, morgonstjärna, mild och ren,
838 Det folk som vandrar (Svarsmusik)
47 Milda stjärna: 1-4
50 Å, vilka stora gåvor
45:6-7 Vi kristna skall med glädje gå
46 Himlens stjärna fordom ledde
874 Ät mitt bröd (under HHN)
49 Prisad högt av herdars skara

Kollekt: För evangelisationsarbete i Asien, Finska Missionssällskapet r.f

Textläsare: Kerstin Forsblom

Övrig information 1: Sö 7.1 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Granlund, Sundelin.
On 10.1 kl. 15.15: Barnkören inleder terminen i Achreniussalen.
Sö 14.1 kl. 10: Nattvardsmässan "Vi får säga pappa" i kyrkan, J-G Björk, Susanne Gunell, Linda Eriksson m.fl. En nattvardsmässa på barnens språk.
Lö 20.1 kl. 9-11: Kvinnofrukost i Achreniussalen, gäst Eva Gädda. Anmälan senast 12.1 till 0403100458.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 30.9 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 30.9 kl. 19.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Sångstund

Välkommen