"Vi får säga pappa" - mässa

sö 14.1 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

En nattvardsmässa på barnens nivå

Helgdag: Andra söndagen efter trettondagen
Texter: Luk. 4:16-21
Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Susanne Gunell
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Assistenter: Anders Ahlvik, David Salo, Granlund Kaj, Linda Eriksson

Kollekt: Församlingens barnverksamhet

Kommande verksamhet (flera grupper inleder vårterminen):
Sö kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Sö kl. 18: Kvällspredikan i Ytteresse bönehus, Tore Jungerstam.
Må kl 14: Syföreningen i Essehemmet.
Ti kl. 9.30: Föräldra-barngruppen i Ytteresse bönehus inleder terminen.
- kl. 16.45: Pop-klubben i Ytteresse bönehus inleder terminen.
- kl. 18.30: Symöte i Ytteresse bönehus.
- kl. 18.45: Tweenies i församlingshemmet, Fyren, inleder terminen.
On kl. 14.30: Missionsgrupp i Bäckby skola.
To kl. 9.30: Föräldra-barn i församlingshemmet inleder terminen.
- kl. 15.30: Musikverkstaden inleder terminen i församlingshemmet.
Fr kl. 18: Hjälpledarskolning i Fyren.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Lö kl. 9-11: Kvinnofrukost i församlingshemmet.
Sö 21.1 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
- kl 10: Söndagsskolstarter i församlingshemmet och Ytteresse bönehus.
Punsar bönehus: Helgsammankomst med sammankomster lördag kl. 19, söndag kl. 14 och 19.
-


Se också

ti 25.9 kl. 9.30

Ytteresse bönehus

ti 25.9 kl. 17.00

Ytteresse bönehus

P.o.P.-klubben

PoP-klubben är en klubb för barn i åk 1-3.

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet