Högmässa

sö 21.1 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Tredje söndagen efter trettondagen
Texter: Första läsningen 5 Mos. 32:36-39, Andra läsningen: 2 Kor. 1:3-7, Evangelium: Mark. 1:29-39
Tema: Jesus väcker tro
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Sundelin Sune
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Kyrkvärdar konfirmandgrupp
Textläsare: Majvor Forsblom

Psalmer:
826:1-2,
808 Helig, helig
278
581 (predikopsalm)
276 Jesus det renaste
382
225 (under HHN)
411:4

Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland

Övrig information
Idag kl. 14 och 19: Sammankomst i Punsar bönehus.
Må kl. 14: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Må kl. 18: Samvaro och bibelläsning hos Kerstin och Bengt Forsblom.
On kl. 12: Lunch för daglediga, Markus Ventin.
On kl. 18: Församlingskören inleder terminen.
Fr kl. 17.30: Andakt i Esselunden.
Fr kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö 28.1 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Jan-Erik Nyman, Sune Sundelin.
- söndagsskolstarter i Punsar bönehus kl. 10 och i Bäckby skola kl. 11.
-


Se också

sö 19.8 kl. 12.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Trettonde söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!