Högmässa

sö 21.1 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Tredje söndagen efter trettondagen
Texter: Första läsningen 5 Mos. 32:36-39, Andra läsningen: 2 Kor. 1:3-7, Evangelium: Mark. 1:29-39
Tema: Jesus väcker tro
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Sundelin Sune
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Kyrkvärdar konfirmandgrupp
Textläsare: Majvor Forsblom

Psalmer:
826:1-2,
808 Helig, helig
278
581 (predikopsalm)
276 Jesus det renaste
382
225 (under HHN)
411:4

Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland

Övrig information
Idag kl. 14 och 19: Sammankomst i Punsar bönehus.
Må kl. 14: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Må kl. 18: Samvaro och bibelläsning hos Kerstin och Bengt Forsblom.
On kl. 12: Lunch för daglediga, Markus Ventin.
On kl. 18: Församlingskören inleder terminen.
Fr kl. 17.30: Andakt i Esselunden.
Fr kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö 28.1 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Jan-Erik Nyman, Sune Sundelin.
- söndagsskolstarter i Punsar bönehus kl. 10 och i Bäckby skola kl. 11.
-


Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 24.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!