Gudstjänst

sö 28.1 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Helgdag: Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
Texter: Första läsningen: 1 Sam. 16:1-13,, Andra läsningen: Rom. 9:11-23, Evangelium: Luk. 17:7-10
Tema: Den oförtjänta nåden
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Jan-Erik Nyman
Predikant: Jan-Erik Nyman
Kantor: Sundelin Sune
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Kyrkvärdar konfirmandgrupp
Textläsare: Kristina Granstedt-Ketola

Psalmer:
253: 1-3 O, gläd dig Guds församling nu,
566 Pris vare dig
869 Gud vår Far i himlen (svar)
276 Jesus det renaste,
268 Jesus, korsets man
905 MItt liv en nåd (kollektpslam)
259: 3-4 En boning han bereder

Kollekt: För att utveckla Stiftsgårdens verksamhetsprofil i samarbete med församlingar och kyrkliga organisationer. Stiftsgården Lärkkulla

Övrig information 1: Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet, Nanna Rosengård. Program för barnen.
Må kl. 14: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Ti kl. 18.30: Symöte i Ytteresse bönehus.
Fr kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö kl. 11: Familjegudstjänst i kyrkan. Ljuständning för döpta år 2017.
-


Se också

sö 30.9 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 30.9 kl. 19.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Sångstund

Välkommen