Högmässa

sö 11.2 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Texter: Första läsningen: Hes. 18:30-32, Andra läsningen: 1 Tim. 2:4-6, Evangelium: Mark. 10:32-45
Tema: Guds kärleks offerväg
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Johan Klingenberg
Predikant: Johan Klingenberg
Kantor: Ravall Bill
Kyrkvärdar Ytteresse nedre
Musikgrupp: Lovsångsgruppen

Psalmer: 59
148
Svar: Lovsångsgruppen
87
228
Lovsångsgruppen sjunger kollektsång
under HHN Lovsångsgruppen
272
postludium: Lovsångsgruppen
-
Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp
-
Textläsare: Kristian Nyman
-
Övrig information 1: Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 18: Kvällssamling i Ytteresse bönehus, besök från Evangeliska folkhögskolan i Vasa: Niklas Lindvik och Jan Åbacka informerar om skolan. Efteråt avdelningens årsmöte.
On kl. 14.30: Missionsgrupp i bäckby skola.
On kl. 18.30: Kväll för frivilliga i Achreniussalen, tema "Tanka kraft hos Gud!".
Fr kl. 15.30: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Fr kl. 17.30: Andakt i Esselunden.
Sö kl. 10: Högmässa i kyrkan, Björk, Gunell.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Midsommardagen. Tema Vägröjaren
sö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 24.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!