Högmässa

sö 11.2 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Texter: Första läsningen: Hes. 18:30-32, Andra läsningen: 1 Tim. 2:4-6, Evangelium: Mark. 10:32-45
Tema: Guds kärleks offerväg
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Johan Klingenberg
Predikant: Johan Klingenberg
Kantor: Ravall Bill
Kyrkvärdar Ytteresse nedre
Musikgrupp: Lovsångsgruppen

Psalmer: 59
148
Svar: Lovsångsgruppen
87
228
Lovsångsgruppen sjunger kollektsång
under HHN Lovsångsgruppen
272
postludium: Lovsångsgruppen
-
Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp
-
Textläsare: Kristian Nyman
-
Övrig information 1: Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 18: Kvällssamling i Ytteresse bönehus, besök från Evangeliska folkhögskolan i Vasa: Niklas Lindvik och Jan Åbacka informerar om skolan. Efteråt avdelningens årsmöte.
On kl. 14.30: Missionsgrupp i bäckby skola.
On kl. 18.30: Kväll för frivilliga i Achreniussalen, tema "Tanka kraft hos Gud!".
Fr kl. 15.30: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Fr kl. 17.30: Andakt i Esselunden.
Sö kl. 10: Högmässa i kyrkan, Björk, Gunell.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 19.8 kl. 12.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Trettonde söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare
sö 19.8 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!