Församlingskören

on 14.2 kl. 18.00

Esse församlingshem Achreniussalen

Vi gör musik tillsammans i kör

POPklubb


Se också

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet

Musikverkstad

Välkommen med i musikverkstaden!

Gloriess

En kör för alla - välkommen med!