Gudstjänst

sö 2.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Femtonde söndagen efter pingst, tema: Tacksamhet

Helgdag: Femtonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 65:2-6, 9, Första läsningen: Neh. 8:5-10, Andra läsningen: 1 Thess. 5:16-24, Evangelium: Matt. 11:25-30
Tema: Tacksamhet
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Ravall Bill
Andra : Kyrkvärdar: Lappfors
Musikgrupp: Lovsångsgruppen
Textläsare: Kristian Nyman

Psalmer:
181
286
307
803
289
287

Kollekt: utvecklandet av omsorgsarbetet. Kyrkans central för det svenska arbetet

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Vitsjö byahem.
Må kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
- kl. 18.30: Nomineringsträff inför församlingsvalet. Fyren. Välkommen med att få igång arbetet med att samla kandidater till församlingsvalet! Alla behövs!
Gruppstarter kommande vecka:
Föräldra-barn: Tisdag kl. 9.30 i Ytteresse bönehus och Torsdag kl. 9.30 i församlingshemmet.
Pop-klubben för åk 1-3: Tisdag kl.17 i Ytteresse bönehus.
Barnkören: onsdag kl. 15.15 i församlingshemmet.
Församlingskören: onsdag kl. 18 i församlingshemmet.
Musikverkstaden: torsdag kl. 15.30 i församlingshemmet.
Gloriess: torsdag kl. 17 i församlingshemmet.
Tweenies för åk 4-6: Torsdag kl. 17 i Fyren.
Ungdomskören: torsdag kl. 18 i församlingshemmet.
Pensionärssångarna: fredag kl. 15 i Essehemmet.

K12- för dig som är 12 år eller äldre. Paddling fredag kl. 18. Viktigt att anmäla sig senast måndag till Joanna.
Ungdomssamling i Fyren fredag kl. 20.
Lördag och söndag: Helgsammankomst i Punsar bönehus: Sammankomster lördag kl. 19, söndag kl. 14 och 19.
Söndag kl. 10: Högmässa i kyrkan.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 21.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Högmässa

Reformationsdagen, tema: Trons grund
sö 21.10 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 21.10 kl. 14.00

Ytteresse bönehus