Högmässa

sö 16.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

17 söndagen efter pingst, tema: Jesus ger liv

Helgdag: Sjuttonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 86:10-13, Första läsningen: , Jes. 26:12-14, 19 eller 1 Kung. 17:17-24, Andra läsningen: , Fil. 1:20-26, Evangelium: Joh. 5:19-21
Tema: Jesus ger liv
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Kyrkvärdar: Ytteresse nedre
Textläsare: Ritva Kronqvist
Sång: Christel Nyman

Psalmer:
202
286
420
Predikopsalmen sjungs av Christel Nyman (296)
221
395 kollekt
330

Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländska människor utomlands och för internationell diakoni i finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönhus.
On kl. 12: Lunch för daglediga i församlingshemmet.
To kl. 18.30: Föräldramöte för vinterskriftskolan i församlingshemmet.
Fre kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Lö kl. 12-16: Vinterskriftskolan inleds i Fyren.
- kl. 18: Sångafton kring Adi Sjöblom i Ytteresse bönehus. Medverkande Bengt Strengell m.fl. Ta gärna eget instrument med!
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
- kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet.


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 24.11 kl. 19.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!
sö 25.11 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!