Högmässa

sö 21.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Reformationsdagen, tema: Trons grund

Helgdag: Reformationsdagen
Texter: Första läsningen: Jer. 17:5-8, Andra läsningen: Rom. 10:12-18, Evangelium: Matt. 5:13-16
Tema: Trons grund
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Bengt Forsblom
Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Textläsare: Madelen Ahlvik

Psalmer:
200:1-3
486:3
485
305
229
167
154

Kollekt: För SLEF:s missionsarbete, Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f.

Övrig information
Sö 21.10 kl. 14: Vid Mästarens Fötter i Ytteresse bönehus. Kaj Granlund, sång Emma Lönnqvist.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Fr 26.10 kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
- kl. 20: Prosteriungdomssamling i församlingshemmet, Björk, Öhland m.fl.
Lö 27.10 kl. 18: Missionscafé med Johanna och Johnny Wargh i Achreniussalen.
Sö 28.10 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
- kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet, Jenny Pulkkinen om lovsång.


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 24.11 kl. 19.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!
sö 25.11 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!