Församlingskören

on 31.10 kl. 18.00

Esse församlingshem Achreniussalen

Välkommen med i församlingskören!

.


Arrangör

Esse församling

Se också

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet
fr 21.12 kl. 14.00

Esselunden

fr 21.12 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

Nattvard inför helgen