Musikverkstad

to 1.11 kl. 15.30

Esse församlingshem Achreniussalen

Välkommen med i musikverkstaden!

.


Arrangör

Esse församling

Se också

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet

Gloriess

En kör för alla - välkommen med!