Gudstjänst

sö 4.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

24 söndagen efter pingst, tema: Medborgare i två riken

Helgdag: Tjugofjärde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Dan. 2:31-41, 44, Andra läsningen: Rom. 13:1-7, Evangelium:, Matt. 17:24-27
Tema: Medborgare i två riken
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Textläsare: Gunilla Eriksson

Psalmer:
172
150:1-2
577:1-3
479
182 kollekt
157

Kollekt: Verksamheten på stiftsgården Lärkkulla. Stiftsgården Lärkkulla.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Må 5.11 kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
On 7.11 kl. 18.30: Sommarskriftskolans föräldramöte i församlingshemmet.
Sö 11.11 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.

Förhandsröstning i församlingsvalet 6-10.11.2018. Se info på www.esseforsamling.fi.


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 21.12 kl. 14.00

Esselunden

fr 21.12 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

Nattvard inför helgen
sö 23.12 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!