Gudstjänst

sö 11.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

25 söndagen efter pingst, tema: Från död till liv

Helgdag: 25. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 126, Första läsningen: Pred. 12:1-7, Andra läsningen: 2 Tim. 4:6-8, Evangelium: Luk. 20:27-40
Tema: Från död till liv
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Susanne Gunell
Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Textläsare: Niclas Fagerholm

Kollekt: Luthersk Inremission, för evangelisations- och diakonal verksamhet vid Inremissionshemmet.

Övrig information
Sö 11.11 kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Fre 16.11 kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet, Ravall.
Lö 17.11 kl. 18: Kvällssamling i Ytteresse bönehus, tema: Hur kan jag hjälpa barnen i St Petersburg? Bengt Forsblom.
Sö 18.11 kl. 10: Gudstjänst i församlingshemmet. Kyrkkaffe efteråt.
- kl. 11-20: Församlingsval i församlingshemmet.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 16.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

3 söndagen i advent, tema: Bered väg för konungen
sö 16.12 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Julgröt

Välkommen!
fr 21.12 kl. 14.00

Esselunden