Gudstjänst

sö 11.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: 25. sunnuntai helluntaista / 25. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 126, Första läsningen: Pred. 12:1-7, Andra läsningen: 2 Tim. 4:6-8, Evangelium: Luk. 20:27-40
Andra : Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Psalmer: 558 O Jesus, när mitt liv släcks ut
565 En dag jag lämnar mitt hem
560 Det finns ett hem långt bortom
561 Jag vet mig en sömn i Jesu namn
240 Där varje väg skall sluta
Textläsare: Niclas Fagerholm


Se också

sö 21.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Högmässa

Reformationsdagen, tema: Trons grund
sö 21.10 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 21.10 kl. 14.00

Ytteresse bönehus