Höstkonsert i Nedervetil kyrka

lö 17.11 kl. 17.00

Annat utrymme

Prosteriets kyrkosångare

Prosterikonsert


Se också

Barnkören övar

Kom med och sjung du som går i lågstadiet

Gloriess

En kör för alla - välkommen med!

Ungdomskör

Välkommen med i ungdomskören!