Gudstjänst

sö 18.11 kl. 10.00

Esse församlingshem Achreniussalen

Uppbrottets söndag, tema: Vaka!

Helgdag: Uppbrottets söndag
Texter: Första läsningen: , Ps. 94:8-15, Andra läsningen:, 1 Tess. 5:2-11, Evangelium: Matt. 24:36-44
Tema: Vaka!
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse Achreniussalen

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkvärdar: Lappfors
Musikgrupp: Ungdomskören
Textläsare: Bengt Forsblom

Psalmer
140:1-2
286:3
571
342
352 kollekt
Slutsång Ungdomskören

Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet, för utvecklandet av andaktsprogrammet i radio och tv.

Övrig information
Söndag efter gudstjänsten kl. 11-20. Församlingsval.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ons kl. 12: Lunch för daglediga i församlingshemmet.
Fre kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Lö-sö 24-25.11: Helgsammankomst i Punsar bönehus. Inledning lö kväll kl. 19.
Sö 25.11 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
- kl 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet, Leon Jansson.


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 26.1 kl. 19.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!
sö 27.1 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!