Gudstjänst

sö 25.11 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Domsöndagen, tema: Kristus, Herre över allting

Helgdag: Domsöndagen
Texter: Första läsningen: Dan. 12:1-3, Andra läsningen: Upp. 20:11-21: 1, Evangelium: Matt. 25:31-46
Tema: Kristus, Herre över allting
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Musikgrupp: Petter Eriksson och Håkan Ahlvik medverkar med saxofonduetter i gudstjänsten.
Textläsare: Jonas Forsblom

Psalmer:
139:1
828
140
Predikopsalmen spelas av PE/HA
135 kollekt
Slutpsalmen är musik spelad av PE/HA

Kollekt: till församlingens barn- och ungdomsverksamhet, via understödsföreningen.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet. Leon Jansson om föräldraskap. Program för barnen, servering.
Må kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
On kl. 14.30: Missionsgrupp i Bäckby skola.
To kl. 9.30: Småbarnens adventsandakt i kyrkan.
- kl. 10.30: Föräldra-barngruppernas lillajulfest i församlingshemmet. Lunch (anm.tiden har gått ut)
Fr kl. 14: Pensionärssångarna i Essehemmet.
- kl. 15: Andakt i Essehemmet.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö 2.12 kl. 10: Familjegudstjänst i kyrkan.
- kl. 11: Vänfest i församlingshemmet.


Se också

fr 21.12 kl. 14.00

Esselunden

fr 21.12 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

Nattvard inför helgen
sö 23.12 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!