Föräldra-barngruppernas lillajulfest

to 29.11 kl. 10.30

Esse församlingshem Achreniussalen

.

Lunch efter småbarnens adventsandakt i kyrkan. Kort sångstund med Bill.
Anmälan till lunchen i föräldra-barngrupperna.