Gudstjänst

to 6.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Självständighetsdagen
Texter: Första läsningen: 5 Mos. 8:10-17, Andra läsningen: Jak. 3:13-18, Evangelium: Joh. 8:31-36 eller Matt. 20:25-28, Alternativa predikotexter, 2 Mos. 23:1-9, 5 Mos. 4:32-35, 1 Krön. 29:10-14, 2 Krön. 1:7-12, Jes. 40:12-
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Andra : Kyrkvärdar: Slätkulla-Fors-Gers
Musikgrupp: Pedersöre blåsare ackompanjerar psalmerna.
Pensionärssångarna medverkar med sång
Psalmer: 545 Konungars konung, din ära och makt
548 O konungarnas konung, Gud
546 Bevara, Gud, vårt fosterland
549 Signa oss, Gud, och bevara
547 Välsigna, Gud som makten sänder
Textläsare: Majvor Forsblom


Se också

lö 24.11 kl. 19.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!
sö 25.11 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!