Gudstjänst

to 6.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Självständighetsdagen
Texter: Första läsningen: 5 Mos. 8:10-17, Andra läsningen: Jak. 3:13-18, Evangelium: Joh. 8:31-36 eller Matt. 20:25-28, Alternativa predikotexter, 2 Mos. 23:1-9, 5 Mos. 4:32-35, 1 Krön. 29:10-14, 2 Krön. 1:7-12, Jes. 40:12-
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Andra : Kyrkvärdar: Slätkulla-Fors-Gers
Musikgrupp: Pedersöre blåsare ackompanjerar psalmerna.
Pensionärssångarna medverkar med sång
Kören sjunger: Svarsmusik, efter predikan samt Postludium
Psalmer: Finlandia i stället för första psalmen
546:1-5
547
549 kollekt
545
Vid hjältegravarna sjungs: 154
Kollekt: församlingens diakoni
Textläsare: Majvor Forsblom


Se också

lö 26.1 kl. 19.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!
sö 27.1 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!