Föredrag "Äventyr på Himalaya"

lö 8.12 kl. 18.00

Esse församlingshem Achreniussalen

Hur har kristna det i världen

Olle Rosenqvist, Kollekt till Martyrkyrkans vänner
Servering


Se också

fr 21.12 kl. 14.00

Esselunden

fr 21.12 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

Nattvard inför helgen