Högmässa

sö 9.12 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

2 söndagen i advent, tema: Din konung kommer i härlighet

Helgdag: 2. söndagen i advent
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 80:15-20, Första läsningen: Hos. 2:18-20, Andra läsningen: 1 Petr. 1:13-17, Evangelium: Luk. 21:25-33 (34-36)
Tema: Din konung kommer i härlighet
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ann-Helen Mäkelä
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Kyrkvärdar: Konfirmandgrupp
Textläsare: Gerd Granlund

Psalmer:
13
8
12
219:1-3
2 kollekt
3:3-4

Kollekt: Finska missionssällskapet, arbete bland marginaliserade människor.

Övrig information
Sö 9.12 kl. 11: Söndagsskoljulfest i församlingshemmet. Lunch.
Sö 9.12 kl. 13: Söndagsskoljulfest i Punsar bönehus.
Sö 9.12 kl. 18: Julkonsert med Qunoskören i kyrkan, dir. Mikael Björklund. Andakt, kollekt.
Ti 11.11 kl. 19: Kauneimmat joululaulut seurakuntakodissa. Laulu-Jaakot.
- kl. 17.45: Övning för barnens julbön i kyrkan.
- kl. 19: Tisdagsskolans julfest i Punsar bönehus.
Sö 16.12 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.


Arrangör

Esse församling

Se också

ti 19.2 kl. 18.30

Ytteresse bönehus

Bibelsits

Välkommen!
sö 24.2 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!