Gudstjänst i Bäckby skola

on 26.12 kl. 12.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

En gudstjänst med julsånger

Helgdag: Stefanidagen (Annandag jul)
Texter: Första läsningen: Jer. 20:7-11, 13, Andra läsningen: Apg. 6:8, 11-15, 7:51-60, Evangelium: Matt. 10:16-22
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Britta Ahlvik
Andra : Kyrkvärdar: Bäckby-Värnum-Humla
Musikgrupp: Barn från Storgjuto medverkar med sång
Psalmer: Sånger ur De vackraste julsånger häftet
Kollekt: De vackraste julsångerna
Textläsare: Riitta Sandbacka


Se också

fr 21.12 kl. 14.00

Esselunden

fr 21.12 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

Nattvard inför helgen
sö 23.12 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!