Gudstjänst i Signegården

sö 30.12 kl. 12.00

Signegården

-

Helgdag: Första söndagen efter jul
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 71:14-19, Första läsningen: Jes. 25:1, 4-5 eller Jes. 49:13-16, Andra läsningen: Gal. 4:3-7 eller Kol. 2:6-10, Evangelium: Luk. 2:33-40
Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Andra : Kyrkvärdar: Lappfors
Musikgrupp: Sara Ray, sång
Psalmer: Sånger ur De vackraste julsångerna häftet sjungs
Kollekt: Martyrkyrkans vänner
Textläsare: Mary Sjö


Se också

lö 26.1 kl. 19.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!
sö 27.1 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!