Familjegudstjänst, ljuständning för döpta

sö 3.2 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Texter: Första läsningen: Jes. 52:8-10, Andra läsningen: 2 Kor. 3:18-4: 6, Evangelium: Luk. 2:22-33
Psalmer: 173 O Gud, det är en hjärtans tröst
16 Lov ske dig, Herre Jesus Krist
52 Jungfru Maria
51 Nu får din tjänare i frid
53 Kristus är världens ljus

Lyssna här


Se också

lö 26.1 kl. 19.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!
sö 27.1 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Helgsammankomst

Välkommen!