Aktläsning

må 15.4 kl. 19.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Vi går med på lidandets väg

.


Se också

fr 21.12 kl. 14.00

Esselunden

fr 21.12 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

Nattvard inför helgen
sö 23.12 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!