Församlingsval 2018, min kyrka, logo

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.

Församlingsrådet i Esse har 10 medlemmar. Gemensamma kyrkofullmäktige i vår samfällighet har 6 representanter från Esse.

Läs gärna mera om beslutsfattande i samfälligheten här.

Beslutsfattande och förtroendevalda i Esse församling.

 

Kandidater i höstens församlingsval

Kandidatlistorna för höstens församlingsval är nu klara. I Esse har följande listor lämnats in:

 

Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

 
Lista Esse I
Ahlvik Jonas
Häger Glenn
Lassfolk Fredrik
Lillmåns-Backlund Ann-Marie
Lind Birgitta
Snellman Alf
Snellman Ove
 
 

Församlingsrådet i Esse församling

 
Lista Ytteresse
Ahlvik Anders
Eriksson Petter
Smeds Maria
Södö Anders
Värnström Anders
 
Lista Bäckby, Lappfors, Överesse
Gunell Susanne
Häger Glenn
Lind Birgitta
Nykung Folke
Sandbacka Riitta
Sundqvist Björn

 

 

Församlingsvalet 2018

Förhandsrösta 
6-10.11.2018

Rösta
18.11.2018

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

Församlingssekreterare
Essevägen 254
68820 Esse

På kansliet tisdagar och fredagar kl. 9-12. Telefontid torsdagar kl. 9-12.

Förteckning över röstberättigade i församlingsvalet

Förteckningen över röstberättigade i församlingsvalet i Esse församling är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar måndag 3.9.2018 kl. 10-14 och tisdag 4.9.2018 kl. 15-19 på församlingskansliet.

I förteckningen har alla medlemmar som senast på valdagen 18.11.2018 fyller 16 år och som 15.8.2018 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade.

Den som anser sig ha utelämnats ur förteckningen på orätta grunder kan yrka på rättelse. Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt och lämnas in till församlingskansliet senast 6.9.2018 före kl. 16.00.

 

En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 17.9.2018 kl. 16.00 lämnas in till församlingskansliet. Adressen är Esse församling, Essevägen 254, 68820 ESSE.

Kansliet är öppet tisdagar och fredagar kl. 9-12, samt må 17.9.2018 kl. 13-16.

Alla dokument och bilagor som behövs kan hämtas från församlingskansliet eller skrivas ut via webbplatsen info.församlingsvalet.fi.