Esse församling

Essevägen 254

68820 ESSE

tfn 040 3100 450

e-post: esse.forsamling@evl.fi

 

Församlingskansliet är öppet tisdagar och fredagar kl 9-12, telefontid i regel också torsdagar kl 9-12.

 

Vid jul och nyår är kansliet öppet enligt följande:

Torsdag 27.12 Telefontid 9-12

Fredag 28.12 Kansliet öppet 9-12

Fredag 4.1 Kansliet öppet 9-12

 

Anställda direkt: se kontakt eller anställda i Esse.

Samfällighetens växel 040 3100 400 kan också förmedla samtal.