Du kan sända in något du vill att vi skall be för eller tacka för. Det kan ske i gudstjänsten och/eller av våra förebedjare. Du måste inte uppge ditt namn för att sända in ett böneämne. Men om du också vill att någon tar kontakt så behöver vi veta till vem vi skall vända oss.
Be för

I församlingen vill vi bär varandra och be för varandra

Att lägga till bilagan misslyckades. Vänligen kontrollera att du har fyllt i alla fält.
Det här fältet är obligatoriskt.