Hösten 2018

Församlingens infoblad för hösten 2018 delas ut i månadsskiftet augusti-september. Du kan läsa det i pdf-format här.

Välkommen med i församlingens verksamhet!

Nådjärv i Esse
Nådjärv i Esse