Föräldra-barngrupper

 

Föräldra-barngrupperna är till för alla barn i åldern från 0-5 år tillsammans med mamma, pappa eller någon annan vuxen. Vi leker, umgås, sjunger samt har ett litet mellanmål.

Föräldra-barngrupper samlas regelbundet i Ytteresse och Överesse.

 

Ytteresse bönehus

tisdagar kl 9.30-11.00. Terminsstart 4.9.2018.

 

Församlingshemmet, Arken

torsdagar kl 9.30-11.00. Terminsstart 6.9.2018.

Lek med träklossar
Föräldra-barngrupp i församlingshemmet
Föräldra-barngrupp i församlingshemmet