Kvällsmöten för alla åldrar

En söndagkväll i månaden hålls kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet. Kvällen består av undervisning, lovsång, bön och gemenskap. Barnen inleder tillsammans med de vuxna i Achreniussalen, och fortsätter sedan med eget program i Arken och Fyren. Kvällen avslutas med servering.

Våren 2018 hålls kvällsmöten följande söndagar:

28.1 Nanna Rosengård

18.2 Mats Björklund

18.3 David Forsblom

29.4 Mikael Kallman

I maj blir det eventuellt en familjemässa i kyrkan, men mera info om den kommer senare.

VARMT VÄLKOMNA!

Serveringsbordet vid kvällsmötena