Söndagsskolan

 

Alla barn från 4 års ålder är välkomna till söndagsskolan. Söndagsskola hålls i Esse församlingshem, Ytteresse bönehus, Bäckby skola och Punsar bönehus.

Ca 1 gång/månad hålls kvällsmöte i församlingshemmet med söndagsskola för barnen. De gånger som kvällsmöten ordnas hålls ingen söndagsskola kl 10 i Ytteresse bönehus eller församlingshemmet.

I Bäckby skola hålls söndagsskolan varannan söndag kl 11.

I söndagsskolorna i församlingshemmet, Ytteresse bönehus och på kvällsmötena används materialet Skatten som undervisningsmaterial.

VÄLKOMMEN MED!

Söndagsskolornas program vårterminen 2018

 

Program för söndagsskolorna i Församlingshemmet och Ytteresse bönehus

21.1 kl. 10         Söndagsskola i församlingshemmet och Ytteresse bönehus.                                       

28.1 kl. 18         Kvällsmöte i församlingshemmet.                                                                                                                                 

4.2 kl. 11           Familjegudstjänst i kyrkan.

11.2 kl. 10         Söndagsskola i församlingshemmet och Ytteresse bönehus.                                      

18.2 kl. 18         Kvällsmöte i församlingshemmet.                                                                                                                                                     

25.2                     Sportlov, ingen söndagsskola

4.3                       Söndagsskola i församlingshemmet och Ytteresse bönehus.                                       

11.3 kl. 11         Familjegudstjänst för de yngsta i kyrkan

18.3 kl. 18         Kvällsmöte i församlingshemmet.                                                                                                                                               

25.3 kl. 10         Korsvandring i församlingshemmet (Konfirmationsmässa i kyrkan kl. 11)  

1.4 kl. 11           Familjegudstjänst i kyrkan

8.4 kl. 10           Söndagsskola i församlingshemmet och Ytteresse bönehus.                                  

15.4 kl. 10         Söndagsskola i församlingshemmet och Ytteresse bönehus.                                     

22.4           Avslutning.

29.4 kl. 18         Kvällsmöte i församlingshemmet.

20.5 kl. 18         Familjemässa i kyrkan enligt ”Vi får säga pappa”-formuläret?

Bäckby skola

Vårterminen inleds 28 januari kl. 11.

Punsar bönehus

Söndagsskola i regel varje söndag kl 10. Ingen söndagsskola när det är familjegudstjänst i kyrkan. Vårterminen inleds 28 januari.

Tisdagsskola tisdagar kl 19. Riktar sig till dig som går i åk 6 och 7. Vårterminen inleds 30 januari.

 

Kvällsmöten för alla åldrar

hålls ca en gång i månaden under terminerna, söndagar kl 18 i församlingshemmet. Kvällen består av undervisning, lovsång, bön, servering och gemenskap. Barnen deltar tillsammans med de vuxna i början och fortsätter sedan med eget program i Fyren och Arken. De gånger det är kvällsmöte hålls ingen söndagsskola kl 10 i församlingshemmet och Ytteresse bönehus. I stället inbjuds alla att delta i kvällsmötet!

Våren 2018 hålls kvällsmöten följande söndagar:

28.1 Nanna Rosengård

18.2 Mats Björklund

18.3 David Forsblom

29.4 Mikael Kallman

20.5 blir det en familjemässa i kyrkan, men mera info om den kommer senare.