Söndagsskolan

 

Alla barn från 4 års ålder är välkomna till söndagsskolan. Söndagsskola hålls i Ytteresse bönehus, Bäckby skola och Punsar bönehus.

Ca 1 gång/månad hålls kvällsmöte i församlingshemmet med söndagsskola för barnen. De gånger som kvällsmöten ordnas hålls ingen söndagsskola kl 10 i Ytteresse bönehus.

I Bäckby skola hålls söndagsskolan varannan söndag kl 11.

I söndagsskolorna i församlingshemmet, Ytteresse bönehus och på kvällsmötena används materialet Skatten som undervisningsmaterial.

Familjegudstjänster i kyrkan blir det på Mikaelidagen 30.9 kl. 10 och på första advent 2.12 kl. 10.

VÄLKOMMEN MED!

Terminsstarter hösten 2018

Ytteresse bönehus: sö 16.9 kl. 10

Bäckby skola: sö 16.9 kl. 11

Punsar bönehus

Söndagsskola i regel varje söndag kl 10. Ingen söndagsskola när det är familjegudstjänst i kyrkan.

Tisdagsskola tisdagar kl 19. Riktar sig till dig som går i åk 6 och 7.

Kvällsmöten för alla åldrar

hålls ca en gång i månaden under terminerna, söndagar kl 18 i församlingshemmet. Kvällen består av undervisning, lovsång, bön, servering och gemenskap. Barnen deltar tillsammans med de vuxna i början och fortsätter sedan med eget program i Fyren och Arken. De gånger det är kvällsmöte hålls ingen söndagsskola kl 10 i Ytteresse bönehus. I stället inbjuds alla att delta i kvällsmötet!

Hösten 2018 hålls kvällsmöten följande söndagar:

23.9 kl. 18

28.10 kl. 18

25.11 kl. 18