Söndagsskolan

 

Alla barn från 4 års ålder är välkomna till söndagsskolan. Söndagsskola hålls i Esse församlingshem, Ytteresse bönehus, Bäckby skola och Punsar bönehus.

Ca 1 gång/månad hålls kvällsmöte i församlingshemmet med söndagsskola för barnen. De gånger som kvällsmöten ordnas hålls ingen söndagsskola kl 10 i Ytteresse bönehus eller församlingshemmet.

I Bäckby skola hålls söndagsskolan varannan söndag kl 11.

I söndagsskolorna i församlingshemmet, Ytteresse bönehus och på kvällsmötena används materialet Skatten som undervisningsmaterial.

VÄLKOMMEN MED!

Söndagsskolornas program

 

Program för söndagsskolorna i Församlingshemmet och Ytteresse bönehus

Höstterminen inleds 17 september.

Bäckby skola

Höstterminen inleds 24 september.

Punsar bönehus

Söndagsskola i regel varje söndag kl 10. Ingen söndagsskola när det är familjegudstjänst i kyrkan. Höstterminen inleds 24 september.

Tisdagsskola tisdagar kl 19. Riktar sig till dig som går i åk 6 och 7. Höstterminen inleds 26 september.

 

Kvällsmöten för alla åldrar

hålls ca en gång i månaden under terminerna, söndagar kl 18 i församlingshemmet. Kvällen består av undervisning, lovsång, bön, servering och gemenskap. Barnen deltar tillsammans med de vuxna i början och fortsätter sedan med eget program i Fyren och Arken. De gånger det är kvällsmöte hålls ingen söndagsskola kl 10 i församlingshemmet och Ytteresse bönehus. I stället inbjuds alla att delta i kvällsmötet!

Hösten 2017 blir det kvällsmöte 24.9, 29.10 och 26.11.

 

Tag kontakt

Joanna Öhland
församlingspedagog
Essevägen 254
68820 ESSE