Mission och utvecklingsarbete
Mission och utvecklingsarbete

Missionen

 

Den kristna kyrkan finns inte bara där vi bor. Den omfattar hela världen. Därför stöder vi och arbetar också för andra som finns på andra ställen.

Vi vill ta in det internationella sammanhanget i församlingens olika verksamhetsformer så att det känns naturligt och äkta. Församlingen är inte bara en givande part utan också en mottagande. Vi lever tillsammans.

 

Vi stöder

Vi understöder församlingsarbetet i Främre orienten och i Kenya genom olika insamlingar, evenemang och kontakter.

Esse församling vill vara med och understöda missionen i världen. Detta sker dels ekonomiskt men också genom förbön och praktisk hjälp som kan behövas.

Församlingen har avtal med Finska Missionssällskapet och stöder familjen Heikkilä i St Petersburg. Till familjen hör Andrey, Christina och barnen Timoteus, Anastasia och Evelina.

Via Svenska Lutherska Evangeliföreningen stöder församlingen familjen Wargh - Johanna och Johnny med deras två söner - som jobbar i den lutherska församlingen i Istanbul.