Musikverkstaden

Musikverkstad hålls torsdagar kl 15.30 i församlingshemmet. Musikverkstaden är för barn i lågstadieåldern som är intresserade av att spela något instrument tillsammans med andra. Målet är att kunna ackompanjera barnkören.

Musikverkstaden leds av Bill Ravall, Mariann Häger och Daniel Gunell.

Terminsstart 18.1.2018.