Symöten

Av tradition har det känts meningsfullt att samlas till symöten för att understöda missionen. Det finns flera symötesgrupper i Esse församling. Den ena gruppen samlas i Essehemmet ca var tredje måndagseftermiddag under terminerna.

Ca var tredje onsdagseftermiddag under terminerna samlas en missionsgrupp i Bäckby.

Hösten 2017 har en symötesgrupp i Ytteresse bönehus startat. Den gruppen träffas varannan tisdag kl. 19, jämna veckor. 

Vi erbjuds tillfälle till gemenskap och handarbete (men det är inget tvång att handarbeta!) och man har möjlighet att ge en liten slant till församlingens missionärer.

Ta kontakt med Monica Cederberg om du vill veta mera!

stickning