Anställda i Esse församling

De anställda i församlingen finns till för dig i livets alla skeden. Tveka inte utan tag kontakt. Vi besvarar gärna dina frågor. Har du idéer om verksamhet eller klubbar så tag kontakt med oss!

 

Församlingskansliet

Essevägen 254

68820 ESSE

tfn 040 3100 450

esse.forsamling@evl.fi

 

Vi hörs!

B C E F G H M N R Ö

B


Jan-Gustav Björk
församlingspastor, deltid

Präst

040 310 0459
Essevägen 254, 68820 ESSE


Linda Borgmästars
Barnledare

Barn

040 310 0456
Essevägen 254, 68820 Esse


C


Barbro Cederberg

Barbro Cederberg
Husmor


040 310 0458
Essevägen 254, 68820 Esse


Monica Cederberg

Monica Cederberg
tf. tjänst i diakonin

Diakoni och hjälp, Mission

040 310 0454
Essevägen 254, 68820 Esse


E


Carolina Eklund
Städare

Fastigheter
Essevägen 254, 68820 Esse


F


Tomas Forsblom
Kyrkvaktmästare

Vaktmästeri, Fastighetstjänster
Begravning, Fastigheter

040 310 0457
Essevägen 254, 68820 Esse


G


Kaj Granlund
Kyrkoherde

Präst

040 310 0451
Essevägen 254, 68820 Esse


H


Jessica Holmström
Ledare för föräldra-barngrupperna

Barn, Familjer
040 567 5299


Mariann Häger

Mariann Häger
Barnledare

Barn

040 310 0456
Essevägen 254, 68820 Esse


M


Josefina Mård
barnledare, tjänstledig

Barn

040 310 0456
Essevägen 254, 68820 ESSE


N


Johanna Nyman

Johanna Nyman
Församlingssekreterare


040 310 0450
Essevägen 254, 68820 Esse
På kansliet tisdagar och fredagar kl. 9-12. Telefontid torsdagar kl. 9-12.


R


Bill Ravall

Bill Ravall
Kantor

Musik

040 310 0453
Essevägen 254, 68820 Esse


Ö


Joanna Öhland
församlingspedagog

Barn, Ungdomar

040 310 0455
Essevägen 254, 68820 ESSE