Jan-Gustav Björk
församlingspastor, deltid

Präst

040 310 0459
Essevägen 254, 68820 ESSE


Linda Borgmästars
Barnledare

Barn

040 310 0456
Essevägen 254, 68820 EsseBarbro Cederberg

Barbro Cederberg
Husmor


040 310 0458
Essevägen 254, 68820 Esse


Monica Cederberg

Monica Cederberg
tf. tjänst i diakonin

Diakoni och hjälp, Mission

040 310 0454
Essevägen 254, 68820 EsseCarolina Eklund
Städare

Fastigheter
Essevägen 254, 68820 EsseTomas Forsblom
Kyrkvaktmästare

Vaktmästeri, Fastighetstjänster
Begravning, Fastigheter

040 310 0457
Essevägen 254, 68820 EsseKaj Granlund
Kyrkoherde

Präst

040 310 0451
Essevägen 254, 68820 EsseJessica Holmström
Ledare för föräldra-barngrupperna

Barn, Familjer
040 567 5299


Mariann Häger

Mariann Häger
Barnledare

Barn

040 310 0456
Essevägen 254, 68820 EsseJosefina Mård
barnledare, tjänstledig

Barn

040 310 0456
Essevägen 254, 68820 ESSEJohanna Nyman

Johanna Nyman
Församlingssekreterare


040 310 0450
Essevägen 254, 68820 Esse
På kansliet tisdagar och fredagar kl. 9-12. Telefontid torsdagar kl. 9-12.Bill Ravall

Bill Ravall
Kantor

Musik

040 310 0453
Essevägen 254, 68820 EsseJoanna Öhland
församlingspedagog

Barn, Ungdomar

040 310 0455
Essevägen 254, 68820 ESSE