Diakonidirektionen

Diakonidirektionen planerar och stöder i diakonin. Medlemmarna kommer från olika byar för att det skall finnas någon nära att ta kontakt med om man vill. Ta kontakt eller tipsa om behov. 


Roger Backlund
medlem i diakonidirektionen


Karita Backman
pensionär, medlem i diakonidirektionen


Trygve Byskata
medlem i diakonidirektionen



Mona Fagerholm
medlem i diakonidirektionen



Birgitta Lind
merkonom, medlem i församlingsrådet


050 343 4232



Folke Nykung
pensionär, medlem i församlingsrådet



Karin Pettersson
medlem i diakonidirektionen



Mary Sjö
pensionerad lågstadielärare, medlem i diakonidirektionen



Marita Östman
pensionerad barnledare