Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är ett gemensamt organ för alla församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Medlemmarna väljs vid församlingsval vart fjärde år. Esse församling har sex ordinarie medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige.

Gemensamma kyrkofullmäktige bestämmer om bl.a. fastigheter, hela budgeten, gravgårdarna och gemensam verksamhet.


Jonas Ahlvik
byggnadsarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige


Anders Asplund
medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
Erik Johansson
företagare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktigeFredrik Lassfolk
Sågarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige


Ann-Marie Lillmåns-Backlund
bankfunktionär, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkorådetAlf Snellman
produktionsplanerare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige