Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är ett gemensamt organ för alla församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Medlemmarna väljs vid församlingsval vart fjärde år. Esse församling har sex ordinarie medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige.

Gemensamma kyrkofullmäktige bestämmer om bl.a. fastigheter, hela budgeten, gravgårdarna och gemensam verksamhet.


byggnadsarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

företagare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Sågarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
bankfunktionär, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkorådet

produktionsplanerare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige