Ytteresse bönehus

Ytteressevägen 218, 68810 Ytteresse

Svenska lutherska evangeliföreningen upprätthåller bönehuset i Ytteresse. Det används också av församlingen.

Evenemang

ti 27.11 kl. 9.30

Ytteressevägen 218, 68810 Ytteresse

ti 27.11 kl. 17.00

Ytteressevägen 218, 68810 Ytteresse

P.o.P.-klubben

PoP-klubben är en klubb för barn i åk 1-3.