Ytteresse bönehus

Ytteressevägen 218, 68810 Ytteresse

Svenska lutherska evangeliföreningen upprätthåller bönehuset i Ytteresse. Det används också av församlingen.

Evenemang

ti 6.3 kl. 9.30

Ytteressevägen 218, 68810 Ytteresse

Föräldra-barn

För barn 0-5 år tillsammans med en vuxen.
ti 6.3 kl. 16.45

Ytteressevägen 218, 68810 Ytteresse

P.o.P.-klubben

För åk 1-3