Församlingar går samman

24.10.2018 21.05

Församlingsrådet i Esse har den 24.10 tagit initiativ till att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar från den 1.1.2020 skulle bilda en ny församling som heter Pedersöre församling. 

Initiativet går nu till Domkapitlet som bereder det och för slutligt beslut av Kyrkostyrelsen. Ett beslut kan tidigast väntas under början av år 2019.

« Till nyhetslistan