Konfirmander

http://www.esseforsamling.fi/osallistu/anmalningslankar/konfirmander?p_p_id=toggleedit_WAR_contentportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view

Den som är född år 2003 eller tidigare är välkommen att gå i skriftskolan. Under läsåret 2017-2018 ordnar Esse församling två skriftskolläger:

1. Sportlovsläger på Pörkenäs hålls 23-27.2.2018. Vi håller lektioner ca 1 lördag/månad under vintern. Pris 125 €. Konfirmationen hålls i Esse kyrka, datumet är ännu oklart.

2. Sommarläger på Pörkenäs hålls 16-21.6.2018. Vi håller lektioner ca 1 lördag/månad under vintern och avslutar med läger på sommaren. Pris 125 €. Konfirmationen hålls i Esse kyrka, datumet är ännu oklart.

3. Dagskriftskola kan hållas om det kommer minst 6 anmälningar. Den går under vintern på lördagarna ungefär som de andra grupperna, inget läger. Konfirmation enligt överenskommelse på sommaren.

Anmälningstiden för skriftskolan 2017-2018 har gått ut, men ta kontakt med kansliet tel 0403100450, ungdomsledaren 0403100455 eller esse.forsamling@evl.fi om du har frågor om anmälningen.