Begravning

När sorgen drabbar är det samtidigt mycket praktiskt som skall ordnas. Man skall ordna jordfästning. Dag och plats överenskommes med prästen.

Ofta vill man få undan allt så snabbt som möjligt, kanske redan samma vecka. Men det kan ofta bli för snabbt för att man känslomässigt skall hinna med i att dödsfallet verkligen har hänt. Först kan tanken på att jordfästningen skulle ske om två veckor verka främmande. Men många har efteråt sagt att det var den tid de verkligen behövde. 

 

För jordfästningen: Ta kontakt med någon av prästerna (kan ske vilken dag som helst - man behöver inte vänta på någon  öppethållningsdag) eller församlingens kansli (säkrast under öppethållningen).
 

Själaringning skall ordnas med kyrkväktaren. I samband med själaringningen i Esse hålls i regel en andakt inne i kyrkan.
För minnesstunden behöver husmor kontaktas. Se kontaktuppgifterna.

Råd och hjälp inför begravningen